SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI XẾP HẠNG 3 TRONG TOÀN TỈNH VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chiều 16/6, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dự, chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, toàn diện ở các lĩnh vực CCHC.

 

Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021, Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2020, đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Yên Bái đứng thứ 14/63 tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng là 89,24%, tăng 0,63% và 2 bậc so với năm 2020, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. 

 

Về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) để đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương giữa 63 tỉnh, thành phố, Yên Bái đạt 42,354 điểm, xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành, tiếp tục nằm trong nhóm Trung bình cao.

 

Năm 2021 căn cứ các nội dung tại kế hoạch của Ủy Ban nhân dân tỉnh triển khai về công tác CCHC, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nội dung và nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác CCHC; việc ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo đồng bộ và triển khai kịp thời trong toàn ngành. Công tác cải cách hành chính được Sở GDĐT được triển khai đồng bộ, toàn diện trên trên 7 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Với sự quyết tâm và thực hiện triển khai đồng bộ toàn diện trên các mặt của công tác CCHC, Sở GDĐT đã tạo được những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định.

 

Trong tổng số 19 sở, ban, ngành đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái xếp thứ 3 (tăng 10 bậc so với năm 2020), Văn phòng UBND tỉnh xếp hạng 1; đối với 9 huyện, thị xã, thành phố, xếp hạng 1 là thành phố Yên Bái. 

Đ/c Trần Huy Tuấn - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về CCHC năm 2021 cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Bằng – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, không ngừng nâng cao chất lượng công tác CCHC trong năm 2022.