Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông năm 2019

Sáng ngày 28/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục Đào tạo có Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Dự án có liên quan thuộc Bộ; tại 63 điểm cầu ở các tỉnh thành trên cả nước (Điểm cầu ở địa phương đặt tại Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Tập đoàn Viettel tại các tỉnh/thành phố). có Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan thuộc Sở GD&ĐT; Lãnh đạo phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã; Lãnh đạo và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vương Văn Bằng-Giám đốc Sở; đồng chí Đào Anh Tuấn-Phó Giám đốc Sở; đồng chí Tô Thị Ánh-Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở và lãnh đạo một số phòng GD&ĐT; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cùng lãnh đạo và giáo viên một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Thông báo số 131/TB-BGDĐT ngày 19/02/2019 về công các bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng chí Vương Văn Bằng-Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đối tượng, nội dung, lộ trình bồi dưỡng và nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem một số hình ảnh chúng tôi đã ghi lại tại điểm cầu tỉnh Yên Bái tại đây

 

 

Nội dung bồi dưỡng cho giáo viên, tập trung vào phát triển chuyên môn nghiệp vụ: Xây dựng kế hoạch dạy học và giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy học và giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học; tư vấn hỗ trợ học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, giảng dạy.

Nội dung bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, tập trung vào tăng cường năng lực quản trị nhà trường gồm: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học; quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường./.