Một số hình ảnh hoạt động trong quý I năm 2019 tại Sở GD&ĐT Yên Bái