Hội thi Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cấp cơ sở tỉnh Yên Bái