Tiêu điểm
Năm học 2018 – 2019: Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở
UNESCO giới thiệu các công cụ hỗ trợ học từ xa trong mùa dịch
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị trường học năm học 2018-2019
UBND tỉnh Yên Bái: Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơn bão số 4
Sở GD&ĐT Yên Bái: Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019
Hội nghị Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái năm 2019
Hội thi "Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non" tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019
Ngành Giáo dục và Đào tạoYên Bái: Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tuyên truyền học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an ninh an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường